Pożyczka pieniężna a zwolnienie od PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) obciąża również umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, co wynika z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: ustawa). PCC nie podlegają umowy w zakresie, w jakim są opodatkowane VAT, albo jeżeli przynajmniej jedna ze […]