Ponowne wydanie tytułu wykonawczego

Lepiej nie pozbywać się pochopnie odpisu wyroku rozwodowego z klauzulą wykonalności dotyczącą alimentów… W wielu sytuacjach konieczne jest przedłożenie odpisu wyroku rozwiązującego małżeństwo przez rozwód ze stwierdzeniem prawomocności, np. przy zawarciu notarialnej umowy o podział majątku wspólnego lub w celu ujawnienia w księdze wieczystej współwłasności w częściach ułamkowych w miejsce małżeńskiej wspólności majątkowej. Wyrok staje się prawomocny, jeżeli nie przysługuje […]