Wykreślenie hipoteki z pomocą depozytu sądowego

Z art. 94 ustawy z 06.07.1982r. o księgach wieczystych i hipotece wynika, że wygaśnięcie hipoteki jest następstwem wygaśnięcia wierzytelności zabezpieczonej oraz braku możliwości powstania kolejnych wierzytelności hipotecznych z danego stosunku prawnego. Co do zasady wierzytelność wygasa w przypadku spełnienia świadczenia przez dłużnika. Do wygaśnięcia hipoteki i jej wykreślenia w księdze wieczystej można doprowadzić również w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości […]