DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Wykreślenie hipoteki z pomocą depozytu sądowego

wykreślenie hipoteki z pomocą depozytu sądowego

Czym jest i z czego wynika wygaśnięcie hipoteki? Kiedy taka wierzytelność wygasa? W jakich sytuacjach może dojść do wygaśnięcia hipoteki i wykreślenia jej z księgi wieczystej? Co jest konieczne do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej? Wygaśnięcie hipoteki Z art. 94 ustawy z 06.07.1982r. o księgach wieczystych i hipotece wynika, że wygaśnięcie hipoteki jest następstwem wygaśnięcia wierzytelności zabezpieczonej oraz braku możliwości powstania kolejnych wierzytelności hipotecznych z danego stosunku prawnego. Co do zasady wierzytelność wygasa […]