DARIUSZ WOJTCZAK

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Miesiąc: maj 2021

Wykreślenie hipoteki z pomocą BGK

W księgach wieczystych można znaleźć hipoteki wpisane kilkadziesiąt lat temu na rzecz nieistniejących już banków lub innych instytucji (wierzycieli hipotecznych). Nie znikną one z upływem czasu, mogą też zniechęcić potencjalnych nabywców nieruchomości do zawarcia umowy notarialnej. Do wykreślenia hipoteki konieczne jest przedłożenie w sądzie wieczystoksięgowym pisemnej zgody wierzyciela hipotecznego. Co jednak zrobić, jeżeli wierzyciel już nie istnieje …

Wykreślenie hipoteki z pomocą BGK Read More »

Nabycie nieruchomości od osoby nieuprawnionej

Czy można skutecznie nabyć nieruchomość od osoby niebędącej właścicielem? Tak, ale tylko w określonych sytuacjach. Nabycie własności nieruchomości może mieć charakter pierwotny lub pochodny. W przypadku nabycia pierwotnego nie występuje następstwo prawne między dotychczasowym i nowym właścicielem. Pierwszy z nich traci prawo, drugi uzyskuje je na nowo. Co więcej, nabywa własność niezależnie od tego, czy uprzednio komuś przysługiwała, …

Nabycie nieruchomości od osoby nieuprawnionej Read More »