DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Własność bez ograniczeń

Możliwość rozporządzania nieruchomością to jeden z podstawowych atrybutów prawa własności. W pewnych sytuacjach ustawodawca wprowadza jednak ograniczenia. Przykład można znaleźć w art. 2b ustawy z 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego, zgodnie z którym nabywca nieruchomości rolnej przez okres 5 lat od dnia nabycia nie może jej zbyć innemu podmiotowi bez zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Umowa zawarta z naruszeniem tego przepisu będzie nieważna, o ile nie zachodzi jeden z wyjątków […]