DARIUSZ WOJTCZAK

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Miesiąc: marzec 2021

Dostęp do drogi publicznej

Drogi dzielą się na publiczne i wewnętrzne, przy czym zaliczenie do odpowiedniej kategorii zależy od kwestii własności. Właścicielem drogi publicznej może być jedynie Skarb Państwa (drogi krajowe) albo samorząd województwa, powiatu lub gminy (odpowiednio drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne). W zasadzie może z nich korzystać każdy, jednak dodatkowo dzielą się na drogi ogólnodostępne oraz drogi o …

Dostęp do drogi publicznej Read More »

Ślad po przekształceniu

Dział III księgi wieczystej przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (z wyjątkiem hipotek), na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń (z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek). Można tam często znaleźć roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o roczną opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na …

Ślad po przekształceniu Read More »

Zapłata cudzego podatku

Na gruncie prawa cywilnego jest to proste… Zgodnie z art. 356 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli wierzytelność pieniężna jest wymagalna, wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej, chociażby działała bez wiedzy dłużnika. Tym samym można zapłacić cudzy dług pieniężny, zaś wierzyciel musi to zaakceptować, ponieważ jego uzasadniony interes nie zostanie naruszony. Skutkiem odmowy …

Zapłata cudzego podatku Read More »