Wygaśnięcie służebności gruntowej – konfuzja

Należąca do ograniczonych praw rzeczowych służebność gruntowa to prawo na rzeczy cudzej, które obciąża zawsze nieruchomość będącą własnością innej osoby niż właściciel nieruchomości władnącej. Uprawnienia wynikające ze służebności mają mniejszy zakres niż w przypadku własności, ponieważ sprowadzają się do korzystania w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej lub ograniczenia jej właściciela w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, czy też […]