DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Zaliczka i zadatek

blog zaliczka i zadatek scaled 1

Zaliczkę lub zadatek można spotkać najczęściej w umowie przedwstępnej, przez którą strony zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy sprzedaży i określają jej istotne postanowienia. Nie są to pojęcia tożsame, zaś różnice między nimi ujawniają się, gdy nie dojdzie do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży. W związku z tym w umowie przedwstępnej warto zadbać o precyzję, co pozwoli na uniknięcie sporu sądowego. W razie wątpliwości kwota wpłacona na poczet ceny jest traktowana jako zaliczka. Zadatek […]

Garaże i miejsca postojowe

blog miejsce parkingowe scaled 1

Nabywca lokalu mieszkalnego jest z reguły zainteresowany uzyskaniem trwałego prawa do parkowania swojego pojazdu w pobliskim i oznaczonym miejscu, jednak deweloper może zaproponować mu rozwiązania różniące się pod względem prawnym. Jednym z nich jest ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu niemieszkalnego (garażu), wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. W tym przypadku dla stanowiącego odrębną nieruchomość […]

Grunty pod wodami płynącymi

blog wody plynace scaled 1

Symbol Wp w wypisie z rejestru gruntów jest sygnałem alarmowym dla stron planowanej transakcji. Oznacza grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, czyli nieruchomość wyłączoną z obrotu cywilnoprawnego. Przepisy obowiązującej ustawy z 20.07.2017r. Prawo wodne stanowią, że śródlądowe wody płynące stanowią własność Skarbu Państwa i mają charakter wód publicznych, przy czym prawa właścicielskie w stosunku do nich wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Prawo własności gruntu […]