DARIUSZ WOJTCZAK

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Miesiąc: listopad 2020

Zbycie nieruchomości bez PIT – kiedy mija 5 lat?

Odpłatne zbycie nieruchomości (również jej części i udziału w nieruchomości), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), jeżeli nie następuje w wykonaniu …

Zbycie nieruchomości bez PIT – kiedy mija 5 lat? Read More »

Czy rozdzielność majątkowa chroni przed upadłością małżonka?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że wspólność majątkowa między małżonkami powstaje z mocy ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa i obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Wprawdzie z dniem ogłoszenia upadłości jednego …

Czy rozdzielność majątkowa chroni przed upadłością małżonka? Read More »

Strefa rewitalizacji bez pierwokupu

Po wejściu w życie ustawy z 09.10.2015r. o rewitalizacji wiele rad gmin podjęło uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, z jednoczesnym ustanowieniem na rzecz gminy prawa pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. W rezultacie nabycie takiej nieruchomości następuje poprzez zawarcie 2 umów notarialnych: umowa sprzedaży zawierana jest pod warunkiem, że gmina w miesięcznym terminie …

Strefa rewitalizacji bez pierwokupu Read More »

Darowizna pieniężna zwolniona od podatku

Z art. 4a ustawy z 28.07.1983r. o podatku od spadków i darowizn wynika, że darowizna środków pieniężnych na rzecz małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków, itd.), wstępnych (rodziców, dziadków, itd.), pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy jest całkowicie zwolniona od podatku, o ile pamiętamy o spełnieniu kilku wymogów. Kwestia ta wciąż powraca w prasie i internecie, jest też …

Darowizna pieniężna zwolniona od podatku Read More »