DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

PRZEWŁASZCZENIE NA ZABEZPIECZENIE

Umowę przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie (przewłaszczenie na zabezpieczenie) zawiera dłużnik (przewłaszczający) z wierzycielem (przyjmującym), dotyczy ona dokładnie określonej wierzytelności zabezpieczanej (np. zwrotu pożyczki). Na skutek zawarcia umowy wierzyciel staje się wpisanym do księgi wieczystej właścicielem nieruchomości, jednak zobowiązuje się wobec dłużnika do zachowania jej własności do czasu uzgodnionej spłaty wierzytelności, korzystania z nieruchomości w zakresie ograniczonym celem umowy (z reguły przewłaszczający pozostaje nadal jej posiadaczem), a następnie powrotnego przeniesienia własności na rzecz dłużnika – po zwrocie długu powodującym wygaśnięcie wierzytelności. Cel zabezpieczenia upada wtedy, zaś dłużnik może realizować wymagalne roszczenie o powrotne przeniesienie własności. Wspomniane roszczenie jest ujawniane w księdze wieczystej. Ważne jest podanie w umowie rzeczywistej wartości nieruchomości, co pozwoli na uniknięcie zarzutu wyzysku.